Polska Szkoła w Peterborough

im. Mikołaja Kopernika

Przygody Tomka Sawyera

Malowanie płotu, poszukiwanie ukrytego skarbu, pobyt w pieczarach, zbrodnia na cmentarzu to tylko niektόre barwne, chwilami przerażające przygody Tomka Sawyera, bohatera lektury Marka Twaina, omawianej na zajᶒciach jᶒzyka polskiego w kl. 6 A i w kl. 6 B. Uczniowie nie tylko charakteryzowali Tomka,  ale także, pracując w parach, opowiadali jego przygody oraz wykonali prace plastyczne, ktόre zaprezentowali na forum klasy.