PETERBOROUGH POLSKA SZKOŁA im. MIKOŁAJA KOPERNIKA

NICOLAUS COPERNICUS PETERBOROUGH POLISH SCHOOL

Płatności

ZASADY DOKONYWANIA PŁATNOŚCI (obowiązuje od września 2019)
1. Informacja ogólna. Zasady dokonywania płatności obowiązują wszystkich rodziców/ opiekunów prawnych, których dzieci uczęszczają do naszej szkoły.

2. Wpisowe. • Za każde nowe dziecko rozpoczynające naukę w Polskiej Szkole w Peterborough im. Mikołaja Kopernika obowiązuje wpisowe w wysokości £25. • Wpisowe jest opłatą jednorazową, bezzwrotną i musi zostać wpłacone wraz ze złożeniem podania o miejsce w szkole. • Dzieci wypisane z Polskiej Szkoły i powtórnie zapisane w późniejszym terminie również obowiązuje uiszczenie opłaty wpisowego w wysokości £25.

3. Opłata za szkołę jest opłatą roczną, która nie zależy od ilości sobót i nie podlega dzieleniu na tygodnie oraz soboty pracujące. W roku szkolnym 2019-2020 wynosi:

£ 300 za jedno dziecko £ 450 za dwoje dzieci £ 0 za każde kolejne dziecko

Jeżeli decydują się Państwo na opłatę za szkołę w formie jednorazowej wpłaty za cały rok szkolny prosimy ją uiścić do końca września 2019r.

4. Raty. • Na wniosek rodzica opłata roczna może zostać rozbita na 10 rat w wysokości: £ 30/miesięcznie za jedno dziecko £ 45/miesięcznie za dwoje lub więcej dzieci

• Opłata za każdy miesiąc musi zostać uiszczona do końca danego miesiąca, np. opłata za październik powinna dotrzeć na konto szkoły do końca października. • Opłata za czerwiec musi zostać uiszczona przed zakończeniem roku szkolnego.

5. Dodatkowe opłaty.

• Rodzice, opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do naszej szkoły zobowiązani są do uregulowania opłaty za zeszyt ćwiczeń używany przez ucznia w ciągu roku szkolnego oraz do zapłacenia kaucji w wysokości £5 za wypożyczenie podręcznika. Kaucja będzie zwrócona w przypadku rezygnacji i zwrócenia podręcznika nadającego się w dalszym ciągu do użytku. W przypadku zgubienia lub zniszczenia podręcznika, co uniemożliwia dalsze korzystanie z niego, rodzic/ opiekun prawny jest zobowiązany ponieść koszt nowego egzemplarza. W takim przypadku kaucja zostaje ta sama, a w razie potrzeby zwrotu, gdy nowy i opłacony podręcznik zostanie zwrócony oddana. W przypadku gdy podręcznik nie zostanie zwrócony, kaucja zostanie zatrzymana, a nowy egzemplarz nie będzie wydany do momentu uregulowania opłaty za niego.

• Rodzice, opiekunowie prawni dzieci uczęszczających na zajęcia pozalekcyjne zobowiązani są do uiszczenia opłaty w wysokości £20 za semestr za jedno dziecko. W roku szkolnym są trzy semestry. Opłaty należy uregulować w następujących terminach: – I semestr- do końca listopada 2019 – II semestr- do końca stycznia 2020 – III semestr- do końca kwietnia 2020

• Rodzice, opiekunowie prawni uczniów przystępujących do egzaminów państwowych z języka polskiego (GCSE, A- level) zobowiązani są do uiszczenia opłaty administracyjnej, która wynosi £30 za egzamin GCSE, £35 za egzamin A- level.

6. Sposoby dokonywania opłat:

• Wszelkie opłaty dokonywane są wyłącznie przez ParentMail. Po zaakceptowaniu zaproszenia wysłanego przez naszą szkołę i zalogowaniu się do platformy można za jej pośrednictwem dokonywać opłat. Do transakcji dokonywanych przez ParentMail jest doliczana prowizja. W skali roku będzie ona wynosić £ 5.90 (10 miesięcy x £ 0.59 miesięcznie, doliczone wyłącznie do raty za szkołę). W przypadku uiszczenia jednorazowej wpłaty za cały rok szkolny będzie pobrana prowizja £ 5.90. Nasza szkoła nie otrzymuje z tego tytułu żadnych korzyści finansowych.

7. Spóźnienie z opłatą za szkołę.

• spóźnienie z opłatą za szkołę spowoduje doliczenie opłaty administracyjnej w wysokości £5 za każdy nieopłacony w terminie miesiąc nauki w szkole • zaleganie z płatnością za szkołę 3 miesiące spowoduje skreślenie dziecka/ci z listy uczniów • tylko dzieci, które mają uregulowaną pełną płatność za szkołę z uwzględnieniem wszystkich dodatkowo naliczonych opłat (kaucja za podręcznik, opłata za zeszyt ćwiczeń, opłata za zajęcia pozalekcyjne, opłata administracyjna) otrzymają roczny raport osiągnięć ucznia i dyplomy • rezerwacja miejsca na kolejny rok szkolny może nastąpić jedynie po uregulowaniu płatności za poprzedni rok szkolny.

8. Zaległe płatności. • Przypomnienia o płatnościach będą wysyłane 10 dni przed terminem płatności. • W ciągu 7 dni od ostatniego dnia terminowej opłaty skontaktujemy się z Państwem wysyłając wiadomość drogą elektroniczną, aby powiadomić o spóźnieniu z opłatą. • Jeżeli zaległość w opłatach przekroczy 2 miesiące zostaną Państwo poinformowani listownie o ostatecznym terminie uregulowania opłat przed utrata miejsca w szkole • Notoryczne spóźnianie się z opłatą za szkołę również może spowodować utratę miejsca w szkole. Decyzje dotyczące usunięcia z listy uczniów będą podejmowane indywidualnie przez Dyrekcję i Zarząd Szkoły.

9. Rezygnacja ze szkoły.

Opłata za szkołę obowiązuje do końca miesiąca w którym dziecko/ci uczęszcza/ją do szkoły. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani pisemnie (formularz dostępny w recepcji) poinformować szkołę o rezygnacji dziecka/ci minimum 2 tygodnie przed rezygnacją.