Polska Szkoła w Peterborough

im. Mikołaja Kopernika

Płatności

 

ZASADY DOKONYWANIA PŁATNOŚCI (obowiązuje od września 2020)

 1. Informacja ogólna.

 

Zasady dokonywania płatności obowiązują wszystkich rodziców/ opiekunów prawnych, których dzieci uczęszczają do naszej szkoły.

 

 

 1. Wpisowe.
 • Za każde nowe dziecko rozpoczynające naukę w Polskiej Szkole w Peterborough im. Mikołaja Kopernika obowiązuje wpisowe w wysokości £25.
 • Wpisowe jest opłatą jednorazową, bezzwrotną i musi zostać wpłacone wraz ze złożeniem podania o miejsce w szkole.
 • Dzieci wypisane z Polskiej Szkoły i powtórnie zapisane w późniejszym terminie również obowiązuje uiszczenie opłaty wpisowego w wysokości £25.

 

 1. Opłata za szkołę jest opłatą roczną, która nie zależy od ilości sobót i nie podlega dzieleniu na tygodnie oraz soboty pracujące. W roku szkolnym 2020-2021 wynosi:

 

£ 300 za jedno dziecko
£ 450 za dwoje dzieci
£ 0 za każde kolejne dziecko

 

Jeżeli decydują się Państwo na opłatę za szkołę w formie jednorazowej wpłaty za cały rok szkolny prosimy ją uiścić do końca września 2020r.

 

 1. Raty.
 • Na wniosek rodzica opłata roczna może zostać rozbita na 10 rat w wysokości:

 

£ 30/miesięcznie za jedno dziecko
£ 45/miesięcznie za dwoje lub więcej dzieci

 

 • Opłata za każdy miesiąc musi zostać uiszczona do końca danego miesiąca, np. opłata za październik powinna dotrzeć na konto szkoły do końca października.
 • Opłata za czerwiec musi zostać uiszczona przed zakończeniem roku szkolnego.

 

 

 1. Dodatkowe opłaty.

 

 • Rodzice, opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do naszej szkoły zobowiązani są do uregulowania opłaty za zeszyt ćwiczeń używany przez ucznia w ciągu roku szkolnego oraz do zapłacenia kaucji w wysokości £5 za wypożyczenie podręcznika. Kaucja będzie zwrócona w przypadku rezygnacji i zwrócenia podręcznika nadającego się w dalszym ciągu do użytku. W przypadku zgubienia lub zniszczenia podręcznika, co uniemożliwia dalsze korzystanie z niego, rodzic/ opiekun prawny jest zobowiązany ponieść koszt nowego egzemplarza. W takim przypadku kaucja zostaje ta sama, a w razie potrzeby zwrotu, gdy nowy i opłacony podręcznik zostanie zwrócony oddana. W przypadku gdy podręcznik nie zostanie zwrócony, kaucja zostanie zatrzymana, a nowy egzemplarz nie będzie wydany do momentu uregulowania opłaty za niego.
 • Rodzice, opiekunowie prawni dzieci uczęszczających na zajęcia pozalekcyjne zobowiązani są do uiszczenia opłaty w wysokości £20 za semestr za jedno dziecko. W roku szkolnym są trzy semestry. Opłaty należy uregulować w następujących terminach:

– I semestr- do końca listopada 2020

– II semestr- do końca stycznia 2021

– III semestr- do końca kwietnia 2021

 

 • Rodzice, opiekunowie prawni uczniów przystępujących do egzaminów państwowych z języka polskiego

(GCSE, A- Level) zobowiązani są do uiszczenia opłaty administracyjnej, która wynosi £35 za egzamin GCSE, £60 za egzamin A- Level.

 

 1. Sposoby dokonywania opłat:

 

 • Wszelkie opłaty dokonywane są wyłącznie przez SchoolMoney. Po zalogowaniu się do platformy można za jej pośrednictwem dokonywać opłat. Do transakcji dokonywanych przez SchoolMoney  jest doliczana prowizja, która wynosi:

0.32p + VAT, za transakcję dokonywaną kartą debetową

1.65% + VAT, za transakcję dokonywaną kartą kredytową

               Nasza szkoła nie otrzymuje z tego tytułu żadnych korzyści finansowych.

 

 1. Spóźnienie z opłatą za szkołę.

 

 • spóźnienie z opłatą za szkołę spowoduje doliczenie opłaty administracyjnej w wysokości £5 za każdy nieopłacony w terminie miesiąc nauki w szkole
 • zaleganie z płatnością za szkołę 3 miesiące spowoduje skreślenie dziecka/ci z listy uczniów
 • tylko dzieci, które mają uregulowaną pełną płatność za szkołę z uwzględnieniem wszystkich dodatkowo naliczonych opłat (kaucja za podręcznik, opłata za zeszyt ćwiczeń, opłata za zajęcia pozalekcyjne, opłata administracyjna) otrzymają roczny raport osiągnięć ucznia i dyplomy
 • rezerwacja miejsca na kolejny rok szkolny może nastąpić jedynie po uregulowaniu płatności za poprzedni rok szkolny.

 

 1. Zaległe płatności.
 • Przypomnienia o płatnościach będą wysyłane 27 dnia każdego miesiąca.
 • W ciągu 7 dni od ostatniego dnia terminowej opłaty skontaktujemy się z Państwem wysyłając wiadomość drogą elektroniczną, aby powiadomić o spóźnieniu z opłatą.
 • Jeżeli zaległość w opłatach przekroczy 2 miesiące zostaną Państwo poinformowani listownie o ostatecznym terminie uregulowania opłat przed utrata miejsca w szkole
 • Notoryczne spóźnianie się z opłatą za szkołę również może spowodować utratę miejsca w szkole. Decyzje dotyczące usunięcia z listy uczniów będą podejmowane indywidualnie przez Dyrekcję i Zarząd Szkoły.

 

 1. Rezygnacja ze szkoły.

 

Opłata za szkołę obowiązuje do końca miesiąca w którym dziecko/ci uczęszcza/ją do szkoły.

Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani pisemnie (formularz dostępny w recepcji) poinformować szkołę o rezygnacji dziecka/ci minimum 2 tygodnie przed rezygnacją.