Witamy w Polskiej Sobotniej Szkole

im. Mikołaja Kopernika w Peterborough

Sponsorzy

W ramach projektu opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 roku, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” udzieliło naszej szkole wsparcia finansowego w wysokości 2707,74 funtów, które częściowo pokryło koszty wynajmu sal lekcyjnych oraz przekazało kwotę 2640 funtów, która w całości została przeznaczona na jednorazowe nagrody okolicznościowe dla nauczycieli. Projekt jest realizowany ze środków Kancelarii Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Brak automatycznego tekstu alternatywnego.

Obraz może zawierać: rysunek