Witamy w Polskiej Sobotniej Szkole

im. Mikołaja Kopernika w Peterborough

Sponsorzy

W ramach projektu „Wsparcie oświaty polonijnej na pięciu kontynentach” w 2018 roku, realizowanego przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” na podstawie umowy z Kancelarią Senatu, udzielono naszej szkole wsparcia finansowego w wysokości £ 3222.68. Kwota w całości zostanie przeznaczona na częściowe pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń lekcyjnych.

Ponadto w ramach powyższego projektu, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” wygospodarowało dodatkowe środki dla największych szkół w Wielkiej Brytanii i przekazało naszej placówce dodatkowe dofinansowanie w wysokości £ 4135.69.

Serdecznie dziękujemy

www.stowarzyszenie.wspolnotapolska.org.pl

Obraz może zawierać: rysunek

 

Brak automatycznego tekstu alternatywnego.