Polska Szkoła w Peterborough

im. Mikołaja Kopernika

Parking

 

Drodzy Rodzice, Opiekunowie,

W celu zachowania bezpieczeństwa podczas wjeżdżania, wyjeżdżania i poruszania się w obrębie parkingu zwracamy się z prośbą, aby Państwo nie parkowali samochodów po żadnej ze stron wzdłuż drogi prowadzącej na parking. Na zdjęciu zaznaczony jest obszar gdzie nie wolno parkować.
Będziemy wdzięczni za dostosowanie się do powyższej prośby.

Dziękujemy

PSS Peterborough

 

 

Drodzy Państwo,

Mając na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo podczas przebywania i poruszania się w obrębie parkingu, zarówno osób dorosłych, jak i dzieci zostały wprowadzone zasady, których należy przestrzegać. Obowiązują one zarówno pieszych, jak i kierowców. Do tekstu została dołączona mapka parkingu z wyznaczonymi miejscami do parkowania i kierunkiem ruchu.

ZASADY PARKOWANIA:

Parking szkolny został podzielony na obszar przeznaczony dla pracowników szkoły (miejsca zaznaczone kolorem żółtym) oraz na obszar przeznaczony dla rodziców (miejsca zaznaczone kolorem zielonym). Dzięki temu, że pracownicy szkoły przyjeżdżając rano na parking mogą nawzajem zastawiać swoje samochody, udało się  wygospodarować więcej miejsc parkingowych.

Dodatkowo na poniższym planie zaznaczone zostały kolorem niebieskim inne możliwe miejsca, gdzie można parkować. Prosimy mieć jednak na uwadze, że parkując w tych miejscach istnieje możliwość, że Państwa samochód zostanie zastawiony przez inny pojazd. Prosimy nie korzystać z tych miejsc, jeżeli nie mają Państwo pewności, że po powrocie do samochodu będą mogli odjechać z parkingu i nie czekać na kierowcę, który zastawił Państwa samochód.

Obszar zaznaczony linią w kolorze żółtym jest przeznaczony tylko i wyłącznie do KRÓTKIEGO zatrzymania się, nie postoju.

Czerwone krzyżyki i strzałki na mapce oznaczają obszar gdzie postój i parkowanie są bezwzględnie zabronione. Te miejsca stanowią środek głównego ciągu ruchu, jak również wjazd dla karetki pogotowia, straży pożarnej i NIE MOGĄ BYĆ ZABLOKOWANE.

ZWRACAMY SIĘ DO PAŃSTWA O:

Szczególne zachowanie bezpieczeństwa, ograniczenie prędkości i rozwagę podczas poruszania się w obrębie parkingu.

Przeznaczenie wystarczającej ilości czasu na dojazd do szkoły i unikanie pośpiechu.

Przestrzeganie ogólnych zasad ruchu drogowego.

Stosowanie się do zaleceń pracowników szkoły kierujących ruchem.

Kulturalne i odpowiednie zachowanie na parkingu dając tym samym dobry przykład dzieciom.

Parkowanie jak najbliżej krawędzi jezdni i nie wjeżdżanie na krawężniki lub na trawę.

Unikanie sytuacji dłuższego niż konieczny postoju na parkingu szczególnie rano, kiedy panuje wzmożony ruch. W przypadku dłuższego postoju prosimy o znalezienie miejsca postojowego poza obszarem parkingu i drogi dojazdowej do szkoły.

Wyrozumiałość ze względu na ograniczoną ilość miejsc parkingowych.

 

Pamiętajmy, że wszyscy odpowiadamy za wspólne bezpieczeństwo.

 

Health and Safety Coordinator

Dyrekcja PSS Peterborough