Witamy w Polskiej Sobotniej Szkole

im. Mikołaja Kopernika w Peterborough

Podstawa programowa

Dokument Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą stanowi podstawę do tworzenia lokalnych programów nauczania języka polskiego, historii, kultury, geografii Polski oraz wiedzy o współczesnej Polsce, a także tworzenia materiałów dydaktycznych do kształcenia w tym zakresie.

Podstawa programowa