PETERBOROUGH POLSKA SZKOŁA im. MIKOŁAJA KOPERNIKA

NICOLAUS COPERNICUS PETERBOROUGH POLISH SCHOOL

Podstawa programowa

Dokument Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą stanowi podstawę do tworzenia lokalnych programów nauczania języka polskiego, historii, kultury, geografii Polski oraz wiedzy o współczesnej Polsce, a także tworzenia materiałów dydaktycznych do kształcenia w tym zakresie.

Podstawa programowa