Witamy w Polskiej Sobotniej Szkole

im. Mikołaja Kopernika w Peterborough

Egzaminy GCSE, A Level

EGZAMINY GCSE I A LEVEL Z JĘZYKA POLSKIEGO

Czerwiec to miesiąc, kiedy młodzież uczęszczająca do polskich szkół sobotnich, po wielu miesiącach nauki
ma szansę wykazać się zdobytą wiedzą i umiejętnościami przystępując do egzaminów GCSE i A Level z
języka polskiego.

1. Co oznaczają skróty GCSE oraz GCE?

Skrót GCSE to inaczej General Certificate of Secondary Education.
Skrót GCE oznacza General Certificate of Education.

2. W jakim celu uczniowie przystępują do egzaminów z języka polskiego?

Uczniowie przystępują do egzaminów GCSE i A Level, aby podnieść swoje kwalifikacje, zdobyć
certyfikat potwierdzający ich umiejętności w zakresie języka polskiego, który jest traktowany jako
język obcy.

3. Kiedy uczniowie przystępują do egzaminów?

Uczniowie przystępują do egzaminów czerwcu.
Egzamin GCSE z języka polskiego, części Listening, Reading i Writing odbywa się w czerwcu. Przy
czym część Speaking (GCSE) jest przeprowadzana odpowiednio wcześnie, aby nagranie
egzaminacyjne zostało przesłane do AQA w określonym terminie.
Egzamin A2 ( A Level) jest również w czerwcu.

4. Co to jest AQA?

AQA to skrót od nazwy Assessment and Qualifications Alliance, czyli exam board, dzięki której
uczniowie mogą zdawać egzaminy. Pracownicy AQA przygotowują zestawy arkuszy
egzaminacyjnych, oceniają egzaminy. Na stronie platformy dostępne są szczegółowe informacje
dotyczące egzaminów GCSE i A Level, raporty egzaminatorów, przykładowe testy, kryteria
oceniania, specyfikacja, zakres tematyczny.

5. Gdzie uczniowie zdają egzaminy?

Wyznaczona do monitorowania przebiegu zapisów na egzaminy osoba z Polskiej Sobotniej Szkoły
stara się, aby wszyscy uczniowie mieli możliwość zdawania egzaminów w angielskich szkołach, do
których uczęszczają od poniedziałku do piątku.

6. Jakie są koszty związane z egzaminami?

Rodzice, opiekunowie prawni uczniów są zobowiązani do uiszczenia w sekretariacie opłaty
administracyjnej w wysokości £ 30 za egzamin GCSE , £ 35 za egzamin A2. Opłatę należy uregulować
do końca kwietnia 2019 roku.
W sytuacji kiedy angielska szkoła zwróci się do rodziców z prośbą o pokrycie kosztów egzaminu,
prosimy o uregulowanie płatności, a następnie dostarczenie do sekretariatu Polskiej Sobotniej
Szkoły potwierdzenia zapłaty. W takim przypadku szkoła pokryje część kosztów. W związku z tym, że
wysokość opłaty za egzamin jest zróżnicowana w zależności od decyzji szkoły angielskiej, każdy z
takich przypadków będzie rozpatrywany indywidualnie.

7. Jak wygląda nowy egzamin GCSE z języka polskiego?

Nowy egzamin GCSE z języka polskiego, tak jak poprzedni składa się z czterech części: speaking,
listening, reading, writing. Pod względem wymaganych umiejętności językowych, zakresu wiedzy,
tematyki jest bardzo zbliżony do egzaminów z języka francuskiego, włoskiego czy niemieckiego.
Skala ocen jest taka sama jak w przypadku egzaminów GCSE z wyżej wspomnianych języków, czyli
1-9. Egzamin może być zdawany na dwóch poziomach Foundation Tier i Higher Tier. Przy czym
wszystkie części egzaminu muszą być zdawane na tym samym poziomie. Nauczyciele
przygotowujący uczniów do egzaminów w naszej szkole posiadają odpowiednie kwalifikacje i
uczestniczą w szkoleniach związanych z tematyką egzaminacyjną.

Informacje na temat nowego egzaminu znajdują się również na stronie AQA

https://www.aqa.org.uk/subjects/languages/gcse/polish-8688

8. Egzaminy A Level z języka polskiego

W czerwcu 2019 odbędą się po raz ostatni egzaminy w starej formie. Uczniowie, którzy w maju
2018 roku zdawali egzamin AS (pierwsza część egzaminu A Level) z języka polskiego mają możliwość
przystąpienia do egzaminu z części drugiej, co zapewni im pełną kwalifikację na poziomie A Level.
Uczniowie, którzy w maju i czerwcu 2018 zdawali egzamin GCSE z języka polskiego w bieżącym roku
szkolnym rozpoczęli przygotowania do nowego egzamin A Level, który po raz pierwszy odbędzie się
w roku 2020. Nauczyciele prowadzący zajęcia dla kandydatów na tym poziomie posiadają
odpowiednie kwalifikacje oraz uczestniczą w szkoleniach z tego zakresu.

9. Jak wygląda egzamin A2 z języka polskiego?

Egzamin A2 z języka polskiego trwa 3 godziny. W tym czasie kandydat musi przeczytać tekst
napisany w języku polskim i odpowiedzieć na pytania, przetłumaczyć tekst napisany w języku
angielskim na język polski i napisać dwa wypracowania. Zakres tematyczny prac pisemnych jest
ściśle określony. Można wybrać temat z historii ( okres II wojny światowej), temat dotyczący lektur
omawianych podczas zajęć lub dotyczący oglądanych i omawianych w różnym kontekście filmów
Andrzeja Wajdy.

10. Terminy egzaminów w roku szkolnym 2018-2019

Egzamin GCSE Higher Tier
Speaking (około 15 min): nagrany egzamin musi być wysłany do AQA do połowy maja 2019
Listening (45 min): 12 czerwca 2019, godzina 13:00
Reading ( 1h ): 12 czerwca 2019
Egzamin z części Listening i Reading jest zdawany tego samego dnia. Jeden egzamin po drugim.
Writing ( 1h 15 min): 19 czerwca 2019, 9:00- 10:00
Egzamin GCSE Foundation Tier
Speaking (około 15 min): nagrany egzamin musi być wysłany do AQA do połowy maja 2019
Listening (35 min): 12 czerwca 2019, godzina 13:00
Reading (45 min): 12 czerwca 2019
Egzamin z części Listening i Reading jest zdawany tego samego dnia. Jeden egzamin po drugim.
Writing (1h): 19 czerwca 2019, 9:00- 10:00

Egzamin A2:

5 czerwca 2019, godzina 9:00-12:00, (3h)