Polska Szkoła w Peterborough

im. Mikołaja Kopernika

Egzaminy GCSE, A Level

EGZAMINY GCSE I A LEVEL Z JĘZYKA POLSKIEGO

Polska Szkoła w Peterborough im. Mikołaja Kopernika od wielu lat przygotowuje młodzież do egzaminów GCSE i A- level z języka polskiego. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani i przeszkoleni nauczyciele. Korzystamy z podręczników, zeszytów ćwiczeń, materiałów dydaktycznych, również tych przygotowanych przez naszych nauczycieli, lektur szkolnych, które spełniają wymogi specyfikacji każdego z egzaminów. Podczas kursów przygotowujących kandydaci doskonalą swoje umiejętności w zakresie słyszenia, mówienia, czytania i pisania w języku polskim odpowiednio do standardów wymaganych podczas egzaminów.

Co oznaczają skróty GCSE oraz GCE?

Skrót GCSE to inaczej General Certificate of Secondary Education.
Skrót GCE oznacza General Certificate of Education.

W jakim celu uczniowie przystępują do egzaminów z języka polskiego?

Uczniowie przystępują do egzaminów GCSE i A- level, aby podnieść swoje kwalifikacje, zdobyć certyfikat potwierdzający ich umiejętności w zakresie języka polskiego, który jest traktowany jako język obcy. Egzaminy w swojej nowej formie zarówno pod względem tematycznym, oceniania, jak i weryfikacji umiejętności kandydatów w zakresie języka są takie same jak na przykład z języka francuskiego, niemieckiego czy hiszpańskiego, do których uczniowie przygotowują się w angielskich szkołach.

Kiedy uczniowie przystępują do egzaminów?

Uczniowie przystępują do egzaminów czerwcu.
Egzamin GCSE z języka polskiego, części Listening, Reading i Writing odbywa się w czerwcu. Przy czym część Speaking (GCSE) jest przeprowadzana odpowiednio wcześnie, aby nagranie egzaminacyjne zostało przesłane do AQA w określonym terminie.

Egzaminy A-level również odbywają się w czerwcu.

Co to jest AQA?

AQA to skrót od nazwy Assessment and Qualifications Alliance, czyli exam board, dzięki której uczniowie mogą zdawać egzaminy. Pracownicy AQA przygotowują zestawy arkuszy egzaminacyjnych, oceniają egzaminy. Na stronie organizacji dostępne są szczegółowe informacje dotyczące egzaminów GCSE i A Level, raporty egzaminatorów, przykładowe testy, kryteria oceniania, specyfikacja, zakres tematyczny.

Gdzie uczniowie zdają egzaminy?

Wyznaczona do koordynowania przebiegu zapisów na egzaminy osoba z naszej szkoły
stara się, aby wszyscy uczniowie mieli możliwość zdawania egzaminów w angielskich szkołach, do
których uczęszczają od poniedziałku do piątku.

Jakie są koszty związane z egzaminami?

Rodzice, opiekunowie uczniów są zobowiązani do uiszczenia w sekretariacie opłaty administracyjnej w wysokości £ 30 za egzamin GCSE , £ 35 za egzamin A- level. Opłatę należy uregulować do końca kwietnia 2020 roku.
W sytuacji kiedy angielska szkoła zwróci się do rodziców z prośbą o pokrycie kosztów egzaminu, prosimy o uregulowanie płatności, a następnie dostarczenie do sekretariatu Polskiej Szkoły potwierdzenia zapłaty. W takim przypadku szkoła pokryje część kosztów. W związku z tym, że wysokość opłaty za egzamin jest zróżnicowana w zależności od decyzji szkoły angielskiej, każdy z takich przypadków będzie rozpatrywany indywidualnie.

Nowy egzamin GCSE z języka polskiego

Nowy egzamin GCSE z języka polskiego, tak jak poprzedni składa się z czterech części: speaking, listening, reading, writing. Pod względem wymaganych umiejętności językowych, zakresu wiedzy, tematyki jest taki sam jak na przykład egzamin z języka francuskiego, hiszpańskiego czy niemieckiego. Skala ocen jest taka sama jak w przypadku egzaminów GCSE z wyżej wspomnianych języków, czyli 1-9. Egzamin może być zdawany na dwóch poziomach Foundation Tier i Higher Tier. Przy czym wszystkie części egzaminu muszą być zdawane na tym samym poziomie. Nauczyciele przygotowujący uczniów do egzaminów w naszej szkole posiadają odpowiednie kwalifikacje i
uczestniczą w szkoleniach związanych z tematyką egzaminacyjną.

Informacje na temat nowego egzaminu znajdują się również na stronie AQA

https://www.aqa.org.uk/subjects/languages/gcse/polish-8688

Nowy egzaminy A- level z języka polskiego

Nowy egzamin A- level z języka polskiego w przeciwieństwie do swojej poprzedniej formy składa się z trzech części:

Paper 1- Reading and Writing (czytanie ze zrozumieniem i pisanie, projekt badawczy)

Paper 2 Writing (pisanie dwóch wypracowań na podstawie podanych lektur i filmów)

Paper 3 Listening, Reading, Writing (zadania sprawdzające umiejętność słuchania i czytania ze zrozumieniem oraz pisanie na podstawie wysłuchanych i przeczytanych treści różnej długości wypowiedzi)

Kandydaci przystępują do wszystkich trzech egzaminów w jednym roku. System oceniania jest w skali od A*- E. Nauczyciele przygotowujący uczniów do egzaminów w naszej szkole posiadają odpowiednie kwalifikacje i uczestniczą w szkoleniach związanych z tematyką egzaminacyjną.

Więcej informacji na temat nowego egzaminu A- level znajduje się na stronie AQA

https://www.aqa.org.uk/subjects/languages/as-and-a-level/polish-7687

Szczegółowe informacje na temat egzaminów można również uzyskać kontaktując się drogą elektroniczną msobkowicz@peterboroughpolishschool.co.uk