Polska Szkoła w Peterborough

im. Mikołaja Kopernika

Patron

Mikołaj Kopernik urodził się w 1473 roku, czyli ponad 500 lat temu!!! Gdy miał 10 lat, zmarł jego ojciec. Zaopiekował się nim jego wujek, który zadbał o to, by Mikołaj chodził do szkoły i poznawał świat. Gdy Mikołaj był już starszy, studiował w Krakowie astronomie, popularną w tamtych czasach dziedzinę. Bardzo go to zainteresowało. Nieustannie obserwował niebo, słońce, księżyc, pory roku; czytał rozmaite książki na ten temat. Ponieważ we Włoszech istniała możliwość, by nauczyć się jeszcze więcej i poznać słynnych profesorów, Mikołaj wyjechał tam, by studiować najpierw medycynę i prawo, potem matematykę i oczywiście astronomię. Potem przeniósł się do kolejnego miasta, do Padwy, gdzie wciąż pogłębiał swoją wiedzę. Mikołaja bardzo interesowały te dziedziny, jednak najbardziej fascynowała go astronomia. Dzięki sumiennej pracy Mikołaj zdobył wiele tytułów naukowych, m.in. otrzymał dyplom doktora prawa kanonicznego. W tamtych czasach to naprawdę wiele znaczyło. Gdy wrócił do Polski, w rodzinne strony, razem ze swoim wujem aktywnie uczestniczył w życiu politycznym. Jeździł na ważne spotkania, pisał traktaty, wypowiadał się publicznie, zawsze dostrzegał problemy biednych ludzi, starał się ulepszać różne dziedziny gospodarki. Nieustannie w wolnych chwilach zajmował się astronomią. Posługiwał się ręcznie wykonanymi przyrządami, które sam skonstruował na wzór tych, jakie widział podczas studiów we Włoszech. Mierzył odległość słońca od ziemi, od księżyca, obserwował zmiany w ich położeniu. W końcu doszedł do wniosku, że powszechnie znana teoria na temat wszechświata jest nieprawidłowa i ludzie żyją w błędzie. Dzięki swoim badaniom doszedł do wniosku, iż słońce stoi w miejscu, a pozostałe planety krążą wokół niego. Opracował model układu słonecznego, który nazwany został systemem heliocentrycznym (od słowa „helios”, czyli słońce). Kopernik wszystko opisał w księdze pt. „O obrotach sfer niebieskich”. Pojawienie się tego dzieła było czymś rewolucyjnym, zburzyło dotychczasowy pogląd na świat. Na początku uznane to zostało za szaleństwo. Nikt nie chciał wierzyć, iż to jest prawda. Książka ta ukazała się drukiem w 1543 roku w Norymberdze. W tym samym roku Mikołaj umarł we Fromborku, a jego ciało zostało pochowane pod katedrą tego miasta. Jego książka zbudziła wiele kontrowersji. Po jego śmierci została tylko jeszcze dwa razy wydana, a następnie na ponad 200 lat trafiła do indeksu ksiąg zakazanych. Była to taka specjalna lista ksiąg, które uznane zostały za złe, nieprawidłowe, niezgodne z prawdą, których ludzie nie powinni czytać trzeba zaznaczyć, iż książka „O obrotach sfer niebieskich” została napisana po łacinie. W 1854 roku po raz pierwszy dzieło zostało przetłumaczone i opublikowane w języku polskim.

Kopernik był wielkim uczonym i przyjęliśmy go, jako patrona naszej Polskiej Szkoły Sobotniej w Peterborough. Pamiętajmy, jak ważne była dla Mikołaja zdobywanie wiedzy o świecie. Starajmy się go naśladować w jego badawczym podejściu do świata i nieustannej chęci pogłębiania swojej wiedzy. W przenośni możemy powiedzieć, że każdy z nas ma szansę zostać małym „Kopernikiem”. Dzięki wytrwałej pracy wspólnie możemy wiele osiągnąć i zmieniać świat na lepszy.