Polska Szkoła w Peterborough

im. Mikołaja Kopernika

Konkurs

Podczas ostatniego Dorocznego Zebrania Zarządu Szkoły została przegłosowana decyzja, o zmianie nazwy szkoły, która będzie obowiązywać od dnia 1 września 2019. Nowa nazwa w języku polskim będzie brzmiała Polska Szkoła im. Mikołaja Kopernika w Peterborough, natomiast w języku angielskim Nicolaus Copernicus Peterborough Polish School. W związku z tym istnieje potrzeba stworzenia nowego logo szkoły. Projekt powinien zawierać nazwę szkoły w języku polskim lub angielskim, albo w obydwu.
Zapraszamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w konkursie.

Zasady konkursu:

1.    W konkursie mogą wziąć udział jedynie uczniowie naszej szkoły w wieku od 3 do 18 lat.
2.    Każdy uczeń może zgłosić do konkursu tylko jeden projekt w odpowiedniej grupie wiekowej 3-6 lat, 7-11 lat, 12-18 lat
3.    Zgłoszenia i prace uczniów prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: konkurs@peterboroughpolishschool.co.uk
4.    Prace prosimy nadsyłać do soboty 27 kwietnia 2019 włącznie.
5.    Jurorami w konkursie będą członkowie Dyrekcji i Zarządu szkoły.
6.    W każdej grupie wiekowej będą przyznawane nagrody za I, II, III miejsce. Będzie również przyznana jedna główna nagroda dla zwycięskiego projektu.
7.    Wyniki konkursu będą ogłoszone nie później niż w sobotę 11 maja 2019 na stronie internetowej szkoły, portalu Facebook i przez Parent Mail.
8.    Wszystkie intelektualne prawa autorskie do nagrodzonych projektów będą uważane jako przekazane nieodwołalnie szkole.
9.    Szkoła zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w odniesieniu do użycia zwycięskich projektów i zastrzega sobie prawo do wprowadzenia
uzasadnionych zmian w projekcie jeżeli będą konieczne.