Polska Szkoła w Peterborough

im. Mikołaja Kopernika

Drodzy Rodzice, Opiekunowie, Uczniowie

Informujemy, że zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią od soboty 25 kwietnia 2020 zostaje wprowadzone w naszej szkole zdalne nauczanie. Ta forma zajęć będzie obowiązywać do czasu,  kiedy będzie możliwość przeprowadzenia zajęć w dotychczasowej formie, co jest uwarunkowane od odgórnych rozporządzeń  Rządu Wielkiej Brytanii wydawanych w związku z panującą pandemią. Alternatywna forma zajęć została wprowadzona, aby zrealizować podstawę programową, co umożliwi rozpoczęcie nowego roku szkolnego bez konieczności omawiania zaległego materiału. Oprócz tego nauczyciele będą przygotowywać raporty osiągnięć uczniów, które w zależności od rozwoju sytuacji będą wysyłane drogą elektroniczną i wręczane uczniom na początku nowego roku szkolnego wraz z dyplomami i nagrodami lub, jeżeli będzie możliwość otworzenia szkoły raporty, dyplomy i nagrody zostaną wręczone w ostatni dzień zajęć 11 lipca 2020.

Liczymy na Państwa współpracę.

Z poważaniem

Zarząd i Dyrekcja PPS