Polska Szkoła w Peterborough

im. Mikołaja Kopernika

https://peterboroughpolishschool.co.uk/wp-content/uploads/2020/11/PODANIE-O-PRZYJ%C4%98CIE-DO-SZKO%C5%81Y.pdf


CV proszę przesyłać do 31 lipca 2021. msobkowicz@peterboroughpolishschool.co.uk amwolkowicz@peterboroughpolishschool.co.ukMajowe Uroczystości – Pamiętajmy!


“Przygody Tomka Sawyera”

W związku z omawianiem lektury  “Przygody Tomka Sawyera” uczniowie kl. VIA oraz kl. VIB na zajᶒciach jᶒzyka polskiego zaprezentowali na forum klasy interesujące projekty. Najciekawsze prace to:  projekt w postaci kilkustronicowej książki, miniaturowy komiks, prace plastyczno-literackie, krzyżόwki czy pudełko pełne m.in. “skarbόw” Tomka- głόwnego bohatera lektury.

Gratulacje!

 Alleluja, Alleluja!

Wesoły nam dziś dzień nastał, Chrystus bowiem zmartwychwstał. Radujcie się więc i z ufnością patrzcie w przyszłość. Niech zsyła na Was łaski i wnosi szczęście do Waszego rodzinnego życia.

Wesołych Świat.

Polska Szkoła w Peterborough.