Polska Szkoła w Peterborough

im. Mikołaja Kopernika

Ważna informacja.

Drodzy Rodzice i Opiekunowie

Spoglądając wstecz, aż do 2015 roku zauważymy, że w ubiegłych latach odnotowaliśmy znaczący wzrost kosztów związanych z prowadzeniem szkoły, między innymi:

  • Co dwa lata miała miejsce 5% podwyżka kosztu wynajmu pomieszczeń od St. John Fisher School (w analizowanym okresie miały miejsce 3 takie podwyżki)
  • Płaca minimalna (National Living Wage) wzrosła z £7.20 do £9.50, co skutkowało  automatycznym wzrostem płac asystentów nauczycieli (części naszych pracowników wspierających nauczanie w klasach)
  • Od września 2021 wprowadziliśmy również podwyżki płac dla nauczycieli (były to pierwsze podwyżki płacy nauczycielskiej od sześciu lat)
  • Ogólne koszty wyposażenia i materiałów również wzrastały z roku na rok

W tym samym czasie wysokość corocznego dofinansowania otrzymywanego od Wspólnoty Polskiej konsekwentnie malała, od kwoty £18000 w 2015 roku do kwoty rzędu £7000 w obecnym roku finansowym.

Oczywiście podjęliśmy szereg działań, które miały zapobiec podwyżce opłat ze strony rodziców tak długo, jak to tylko możliwe. Dlatego właśnie opłaty te pozostawały bez zmian od 2015 roku. W tym czasie zmniejszyliśmy dział administracyjny szkoły, poszukiwaliśmy grantów z innych organizacji. Znaczna część działań na rzecz szkoły wykonywana jest również przez naszych wolontariuszy, bez żadnych kosztów ponoszonych przez szkołę.

Pomimo wszystkich tych działań dwa ostatnie lata finansowe zamknęliśmy ze stratą w wysokości odpowiednio £693.00 i £8066.91. Ponadto wszystko wskazuje na to, że obecny rok finansowy również zostanie zamknięty ze stratą. Straty te pokrywane są z rezerwy kapitałowej “reserve funds” zbudowanej z myślą o takich sytuacjach w poprzednich latach działalności Szkoły, jednak takie wspieranie się rezerwami nie może mieć miejsca w nieskończoność.

W związku z powyższym, chcieliśmy Państwa poinformować, że od dnia 1 września 2022 roku podniesiona zostanie wysokość opłaty rocznej za szkołę, szczegóły dostępne są w poniższej tabeli:

Liczba dzieci uczęszczających do Szkoły Rata miesięczna Opłata roczna
1 dziecko £33.00 £330.00
2 lub więcej dzieci £50.00 £500.00

 

Rozumiemy, że mogą mieć Państwo pytania odnośnie tej podwyżki. Szczegółowe informacje dotyczące finansów szkolnych zostaną przedstawione podczas Walnego Zebrania (AGM), które będzie miało miejsce w sobotę 21 maja 2022roku. W międzyczasie, wszystkie pytania prosimy kierować na adres mailowy: zarzad@peterboroughpolishschool.co.uk


Alleluja!

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz wesołego Alleluja.

Życzy Polska Szkoła w Peterborough.



27 marca Miᶒdzynarodowy Dzień Teatru.

Z okazji Miᶒdzynarodowego Dnia Teatru uczniowiekl. 6B przygotowali inscenizacj wiersza D. Mallocha. Wystp obejrzeli uczniowie kl. 5A, 5B, 6A.

Nie tylko ostatni wers utworu D. MallochaBądź najlepszym, czym potrafisz być!”skłania do refleksji i uczy nas ważnej lekcji, by być najlepszym w wybranej dziedzinie.

Po wystᶒpie uczniowie wziᶒli udział w rozmowie. Bardzo dojrzale i interesująco wypowiadali siᶒ na temat marzeń i celόw życiowych, czym ( w oparciu o treść wiersza– m.in. drzewem, krzewem , rybą, słońcem, gwiazdeczką ) i kim chcieliby być w przyszłości. Piᶒknie uzasadniali swόj wybόr.

Duże brawa zarόwno dla aktorόw jak i widzόw. Gratulujemy!


Wybory do Zarządu Szkoły

Szanowni Rodzice, Opiekunowie

W naszej szkole co dwa lata przeprowadzane są wybory członków Zarządu.

Członkowie Zarządu wspomagają Dyrekcję, administrację szkoły, jak również angażują się w organizację rożnego rodzaju wydarzeń. Praca w Zarządzie jest doskonałą okazją dla wykorzystania swoich umiejętności na rzecz społeczności szkolnej, jak również rozwoju osobistego.

Kandydaci na członków Zarządu muszą mieć ukończone 18 lat oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy.
Termin przyjmowania wniosków kończy się w czwartek 21.04.2022.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat i formularz zgłoszeniowy prosimy o kontakt pod adresem
info@peterboroughpolishschool.co.uk

Serdecznie zapraszamy do wzięcia sterów Polskiej Szkoły w swoje ręce!

Z poważaniem
Dyrekcja PPS



Złote ołówki

Oznaki wiosny – grupa „Złote Ołówki” wykonała przebiśniegi w formie 3D