Witamy w Polskiej Sobotniej Szkole

im. Mikołaja Kopernika w Peterborough

Zasady nauczania

Oceny

W naszej szkole obowiązują oceny od 1 do 6, zupełnie jak w Polsce. Uczniowie, którzy będą aktywnie uczestniczyć w zajęciach, będą otrzymywać uśmiechnięte buźki lub zielone światło. Żółte światło będzie ostrzeżeniem, czerwone naganą za brak pracy podczas lekcji lub nieodpowiednie zachowanie.

Nagrody i kary

Dla dzieci, które będą osiągały bardzo dobre wyniki w nauce, przewidywane są dyplomy i nagrody. Za uczestnictwo we wszystkich zajęciach każde dziecko otrzyma również certyfikat 100% frekwencji.

Jeżeli w ciągu jednego dnia uczeń otrzyma aż 3x żółte światło lub będzie na czerwonym świetle, nauczyciel poinformuje rodzica o tym fakcie drogą mailową, w skrajnych przypadkach uczeń będzie wysłany do na rozmowę z Dyrektor szkoły.

Istnieje również możliwość, iż dziecko zostanie skreślone z listy uczniów.

Taka procedura nastąpi w przypadku, gdy dziecko będzie sprawiać dużo problemów wychowawczych, będzie dezorganizowało przebieg lekcji, opuści ponad 50% zajęć w ciągu semestru.

Świadectwa i dyplomy

Najmłodsze dzieci na zakończenie roku szkolnego otrzymują Dyplomy Przedszkolaka / ukończenia kl. „0”; uczniowie klas 1 – 5 – świadectwa z oceną opisową, a najstarsi – zwykłe świadectwa z ocenami i  podziałem na przedmioty.

Powroty do Polski

W przypadku powrotu do Polski i starania się o miejsce w szkole w pierwszej kolejności brany jest pod uwagę dokument wystawiany przez szkołę angielską. Dopiero w drugiej kolejności przedstawia się świadectwo oraz pismo wystawione przez naszą szkołę – jest to potwierdzenie nauki w szkole polonijnej za granicą.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami szkoła w Polsce ma obowiązek przyjąć ucznia zgodnie z jego wiekiem do klasy z jego rówieśnikami; ponadto musi zapewnić dodatkowe zajęcia oraz program w celu wyrównania różnic i nadrobienia zaległości w przedmiotach, których my nie nauczamy.